Cazón en Adobo

1/2 Ración: 6€
Ración: 9€

Marinerter Hundshai

Marinated dogfish